Colofon

Het Waterschap is het relatie­magazine van de Unie van Waterschappen. Het is een journalistiek onafhankelijkeuitgave die ingaat op de werkgebieden van de waterschappen en de belangengroepen daaromheen. Het Waterschap verschijnt niet alleen in print maar ook als e-zine. Het wordt uitgegeven door Publiek Denken.

Verschijnings­frequentie
4 x per jaar

Oplage
4100, in print en online

Hoofdredactie
Judith de Jong en Jane Alblas, Unie van Waterschappen

Beeld- en eindredactie
Marc Notebomer, Publiek Denken

Redactie
Harmke Berghuis, Marjan van Wijngaarden


Medewerkers
Jelle van der Meulen, Bas Nieuwenhuijsen, Katinka Regtien, Maurits van den Toorn

Beeld
Blue Deal, Merlin Daleman, Hollandse Hoogte, de Deltacommissaris, waterschap Drents Overijsselse Delta, Tom Hessels, ministerie van IenW, Valerie Kuypers, waterschap Rivierenland, Shutterstock, waterschap Vallei en Veluwe, Bart van Vliet

Cover
Dimdim Grafisch Ontwerp en
Hilbert Krane Fotografie

Art direction en vormgeving
Dimdim Grafisch Ontwerp

Uitgever
Asha Narain,
Publiek Denken

Projectmanager
Lars van der Linden, Publiek Denken

Redactie
E redactie@
hetwaterschap.nl

Adreswijzigingen en abonnementen
E info@hetwaterschap.nl

Mediasales
Boyke Rajbalsing
boyke@mediasales0031.nl
m 06 109 347 77

Drukker
Damen Drukkers

MELD U NU AAN VOOR EEN ABONNEMENT OP HET WATERSCHAP

Wilt u Het Waterschap ontvangen? Meld u nu aan.
U ontvangt Het Waterschap 4 keer per jaar in print en/of online als e-zine. Werkt u voor een overheid of publieke organisatie, dan is een abonnement gratis.

Deel dit artikel