Tekst Marjan van Wijngaarden

Beeld Breedveld Fotografie

Innovatie

Burgerlijk ongehoorzame monniken gaan voor beter rentmeesterschap

Waterzuivering in duurzame Biomakerij

‘Wij prijzen God om Zijn schepping. Maar daarbij hanteer ik wel het Feyenoord-principe: geen woorden, maar daden.’ Aan het woord is broeder Isaac van Abdij Onze Lieve Vrouwe van Koningshoeven in Berkel-Enschot. Het klooster is bekend van het trappistenbier La Trappe, maar ook van de Waterinnovatieprijs 2018. Broeder Isaac is een onvermoeibare voorvechter van duurzaamheid. ‘Maar je hebt wel mensen nodig die in je geloven.’

De Abdij won de Waterinnovatie Publieksprijs voor de Biomakerij: een duurzame waterzuiveringsinstallatie op eigen terrein die met behulp van planten en bacteriën het afvalwater van de brouwerij schoonmaakt. ‘We zijn dit project gestart samen met waterschap De Dommel,’ vertelt broeder Isaac. ‘De eerste stap is dat we het afvalwater van de brouwerij zo schoon maken dat we het kunnen gebruiken om verdroging van de gronden rond de abdij tegen te gaan. Daarna willen we aan de slag met het zuiveren van menselijk afvalwater. Dat is alweer een stuk moeilijker, omdat er bijvoorbeeld medicijnresten in zitten. En ons hoogste doel is om uiteindelijk afvalwater te kunnen verwerken tot drinkwater.’

Feyenoord-principe
Ambitieus? Zeker. Maar: ‘Het is een mindset. Je moet nooit achterover leunen,’ vindt broeder Isaac. ‘Wij hebben hier in het klooster iedere dag zeven gebedstijden. Wij prijzen God om Zijn schepping. Maar daarbij hanteer ik wel het Feyenoord-principe: geen woorden, maar daden. Onze religieuze opdracht is het rentmeesterschap: we moeten goed voor onze aarde zorgen. En dat het niet zo best gaat, dat ziet iedereen. Daarom is het nu ieders verantwoordelijkheid om er iets aan te doen. Wat dat betreft zou ik graag aan één van de sectortafels voor het Klimaatakkoord hebben gezeten.’Vragen over kosten en verdienmodellen van de Biomakerij vindt hij niet zo interessant. ‘We hebben als mensheid de afgelopen decennia te veel geconsumeerd. Dat moeten we nu rechttrekken. En wij monniken denken daarbij niet aan vijf of tien jaar. Wij gaan voor de eeuwigheid. Werken aan een schonere wereld is niet in geld uit te drukken. Soms moet je dingen doen omdat je erin gelooft.’

‘Ik had graag aan één van de sectortafels voor het Klimaatakkoord gezeten’

Zonder vergunning
Bevlogenheid zorgt er helaas niet voor dat alle deuren meteen open gaan. De abdij is al drie jaar bezig met het regelen van de vergunning voor de Biomakerij. Broeder Isaac kan zich er behoorlijk over opwinden. ‘We maken wetteksten zo ingewikkeld, dat je er niet meer uitkomt. De ene partij zegt dat het kan, en de andere wil eerst een integriteitsonderzoek doen. We zijn dus maar gewoon zonder vergunning begonnen. Als je iets wilt bereiken, moet je soms burgerlijk ongehoorzaam zijn. Maar ik begrijp niet waarom we niet gewoon het gesprek met elkaar kunnen aangaan.’Die vasthoudendheid kan hij volhouden met de steun van waterschap De Dommel. ‘Je hebt mensen nodig die in je geloven. István Koller, de strategisch omgevingsmanager van het waterschap, is mijn maatje. Wij hebben aan een half woord genoeg. Het waterschap heeft uiteindelijk geen belang bij dit project. Want als wij straks al het water zelf zuiveren, hoeven we geen waterschapsbelasting meer te betalen. Toch durven ze daar breder te kijken.’

Meer delen
Wat kunnen andere organisaties van Koningshoeven leren? Volgens broeder Isaac hoeft echt niet iedereen een eigen waterzuivering te regelen. Op een andere manier in het leven staan helpt al. ‘Met een regenton het regenwater opvangen. Schoonmaken met milieuvriendelijk schoonmaakmiddel. Ledverlichting. Een insectenhotel. In onze bakkerij staat een afzuiger naast de oven. Die zuigt de warmte op om daarmee de wasmachine te verwarmen. Met de warmte die over is van de Biomakerij verwarmen we ons proeflokaal. En we gaan nu een douche testen die 80 procent van het water en van de warmte hergebruikt. Er is zoveel mogelijk. We delen het alleen te weinig.’
Meer weten over de Biomakerij en de Abdij Koningshoeven?
Ga naar www.koningshoeven.nl.

Gerelateerde artikelen

Deel dit artikel

}