Tekst Rianne Waterval

Beeld Shutterstock

Generatie Y

Over weerstand, loyaliteit en perfecte plaatjes bij young professionals

Tegenwoordig doet generatie Y zijn intrede op de werkvloer. Wat kenmerkt deze young professionals en hoe werken zij samen met hun oudere collega’s? ‘De kunst is een team te vormen waarbij oog is voor ieders sterke punten.’ Trainees Diede ter Braak en Berber de Haan over het omgaan met weerstand, loyaliteit en perfecte plaatjes.

‘Het belangrijkste vind ik dat mijn werk leuk is en dat ik er voldoening uithaal. Natuurlijk heb ik een inkomen nodig, maar dit hoeft echt niet de hoofdprijs te zijn.’ Diede ter Braak, trainee bij het programma Waterkracht en werkzaam bij het waterschap Rijn en IJssel, is onmiskenbaar een vertegenwoordiger van de generatie Y (geboren tussen 1986 en 2000, red.). Ook Berber de Haan, trainee bij wetterskip Fryslân, behoort hiertoe. ‘In deze baan kan ik mijn passie voor duurzaamheid kwijt en écht het verschil maken. Die drive zie ik ook terug bij mijn leeftijdsgenoten.’

‘Als het een
keertje moeilijk wordt,
switchen jongeren
snel van baan’

Generatieproeverij

Voor deze generatie - ook wel aangeduid als millennials - zijn waarden als authenticiteit, autonomie en zinvol werk van groot belang. Dat blijkt ook tijdens de generatieproeverij die wetterskip Fryslân in samenwerking met het waterschap Vechtstromen en het traineeprogramma Waterkracht dit voorjaar organiseerde. Ter Braak en De Haan gingen daar met zo’n veertig andere deelnemers in gesprek over de rol van generaties op de werkvloer.

‘Door je bewust te zijn van de verschillende generaties en hun achtergronden oordeel je minder snel,’ vertelt Ter Braak. ‘We hebben relatief veel babyboomers (geboren tussen 1945 en 1955, red.) in onze organisatie. Deze generatie, de protestgeneratie, heeft over het algemeen de neiging veel waarde te hechten aan hiërarchische structuren en eerder in de weerstand te schieten bij veranderingen. Als je dit weet, kun je hier rekening mee houden in je benadering.’


Collectief geheugen

Tegelijkertijd is er ook veel te leren van de oudere generatie, benadrukken beide trainees. De Haan: ‘De oudgedienden zijn het collectief geheugen van de organisatie. Daar zit zoveel kennis en ervaring. Het kan heel handig zijn als je iemand op je afdeling hebt die weet hoe de hazen lopen. De kunst is een team te vormen waarbij oog is voor ieders sterke punten.’

Bovendien is de oudere generatie heel loyaal aan haar werkgever, constateert Ter Braak. ‘Als het een keertje moeilijk wordt, switchen jongeren snel van baan. Met alle perfecte plaatjes op social media is het soms moeilijk relativeren, dit zie je ook terug in het hoge aantal burn-outs. We zijn opgegroeid met het idee dat alles mogelijk is en dat je vooral moet doen waar je gelukkig van wordt. Maar het werkende leven gaat niet altijd over rozen, dat leer ik óók van mijn collega’s. Dus gooi vooral niet direct de handdoek in de ring als het even tegenzit.’

Gerelateerde artikelen

Deel dit artikel

}