Blue Deal

Meer bereiken door krachten te bundelen

Twintig miljoen mensen in 40 stroomgebieden toegang geven tot voldoende, schoon en veilig water. Dat is de ambitieuze gedachte achter de Blue Deal: het internationale programma van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat en alle waterschappen. Het Blue Deal-programma is op 8 april 2019 feestelijk gelanceerd.

Het programma van de Blue Deal loopt tot en met 2030 en richt zich op langdurige partnerschappen tussen waterbeheerders in Nederland en het buitenland. Samen versterken ze drie cruciale onderdelen van goed waterbeheer: voldoende kennis en expertise, een goed functionerende organisatie en samenwerking met de belangrijkste stakeholders. Het programma draagt daarmee bij aan het behalen van de Sustainable Development Goals 6.3 – 6.6, de Internationale Water Ambitie en de visie van Dutch Water Authorities.


Unieke kans

De Blue Deal is uniek omdat het de waterschappen en ministeries de kans biedt om voor een langere periode en met meer middelen dan nu, een regionale of nationale waterbeheerder bij te staan. Door de krachten te bundelen, willen de ministeries en waterschappen meer bereiken dan nu al gebeurt. Hierbij ligt de focus op het bieden van hulp, het creëren van kansen voor het bedrijfsleven en het leren van andere landen om het eigen werk in Nederland te blijven verbeteren.

Zie ook: www.dutchwater­authorities.com

Deel dit artikel

}