Tekst Bas Nieuwenhuijsen

Beeld Waterschap Drents Overijsselse Delta

Veiligheid en biodiversiteit

Populatie muskusratten
zoveel mogelijk terugbrengen

De Unie van Waterschappen besluit binnenkort of de muskusrat teruggedrongen moet worden tot de grenzen van Nederland. Uitvoerig onderzoek wijst uit dat het kan en dat het ook goed zou zijn voor de biodiversiteit.

Henk Post, tot voor kort voorzitter van de Werkgroep Muskus- en Beverratten, en Dolf Moerkens, beleidsadviseur van de Unie van Waterschappen, zijn er helder over: bestrijding van de muskusrat heeft effect. Post: ‘We hebben jarenlang onderzoek gedaan naar nut en noodzaak van de bestrijding van muskusratten. Uit dat onderzoek blijkt duidelijk: door bestrijding wordt de populatie muskusratten kleiner en kan graafschade worden voorkomen. Bovendien kan het een positieve bijdrage leveren aan de biodiversiteit: muskusratten eten zoveel planten zoals riet en lisdodde weg, dat ze de mogelijkheid van het ontstaan en behouden van biodiversiteit aantasten.’

In tien tot vijftien jaar terugdringen tot aan de landsgrens wordt door de onderzoekers als een realistisch plan gezien. Met de grens wordt vooral de grens met Duitsland bedoeld, want aan de zuidgrens is er niet echt een probleem. ‘Bijna alle beverratten die we vangen, worden al dichtbij de grens met Duitsland gevangen’, zegt Moerkens. ‘Dat toont aan dat het mogelijk is om de beverratten die ons land binnenkomen te verhinderen om zich verder te verspreiden. Muskusratten behoren tot de top 5 van dieren met een grote impact op ecosystemen. Ook als we ze tot de grens hebben teruggedrongen, blijven we alert op hun mogelijke aanwezigheid in het binnenland.’

‘Beheer blijft
nodig om
herkolonisatie
te voorkomen’

Slimme vallen en eDNA

Beheer blijft nodig om herkolonisatie te voorkomen. Post en Moerkens hebben grote verwachtingen van innovaties, die al in ontwikkeling zijn. ‘Door environmental DNA, eDNA, in watermonsters te analyseren, kunnen we zien of zich ergens muskusratten ophouden,’ legt Post uit. ’Ook kun je een gevangen beverrat uitrusten met een zendertje, zodat hij je naar de rest van de populatie leidt wanneer hij wordt vrijgelaten. En door vallen uit te rusten met camera’s die soorten kunnen herkennen, zorgen we ervoor dat alleen muskus- en beverratten worden gevangen en geen andere dieren. Je wilt geen ‘bijvangst’: dat is ongewenst.’

Zelf een muskusrat gezien? Meld het via muskusrattenbestrijding.nl.

Gerelateerde artikelen

Deel dit artikel

}