Tekst Bas Nieuwenhuijsen
Beeld Shutterstock

Nieuwe MOOC van start

Omgevings-wet vraagt om anders samenwerken

De Omgevingswet maakt het noodzakelijk om op een nieuwe manier samen te werken: intern, met ketenpartners en met andere partijen in de samenleving. Maar hoe pak je dat aan? Bekijk de nieuwe Massive Open Online Course (MOOC) Anders samenwerken door de Omgevingswet en ga aan de slag!

Annemie van Loon (projectmanager HR & de Omgevingswet bij het A&O-fonds Waterschappen) kan het niet genoeg benadrukken: ‘De Omgevingswet treedt op 1 januari 2021 in werking en het is heel belangrijk om je nu al een nieuwe manier van samenwerken eigen te maken. Dat gaat niet van de ene dag op de andere. Dus stel het niet uit, maar ga ermee aan het werk met je team en met partners in de keten, zoals gemeenten, provincies en andere organisaties.’


Inspirerende handvatten

‘De Omgevingswet maakt een eind aan de versnippering van wet- en regelgeving,’ legt Van Loon uit. ‘Vraagstukken als klimaatverandering, circulaire economie en duurzaamheid kun je als organisatie niet in je eentje aanpakken, daarvoor moeten we samenwerken. Dat vereist dat je oog en oor hebt voor de belangen en behoeften van andere partijen. Dat geldt voor de interne samenwerking, maar ook in relatie tot andere partijen. De nieuwe MOOC Anders samenwerken door de Omgevingswet geeft in zeven korte filmpjes een duidelijk beeld van die verandering.’


‘Je moet oog en oor hebben voor de behoeften van andere partijen’

‘De filmpjes bieden concrete voorbeelden uit de praktijk en zijn daardoor herkenbaar en goed toe te passen,’ zegt Van Loon. ‘Twee gaan over samenwerken binnen de eigen organisatie, twee over de samenwerking met ketenpartners en twee over samenwerken met partijen in de samenleving. En er is een samenvattend filmpje. Naast de inspirerende handvatten in de OMOOC hebben we een aanvullende werkvorm ontwikkeld. Je bekijkt de inzichten met je teamgenoten of partners en gaat in gesprek met elkaar, onder begeleiding van een facilitator die verdiepende vragen stelt. Zo kom je tot nieuwe inzichten om de gewenste verandering te bereiken.’

Het A&O-fonds Waterschappen organiseert binnen het project HR & de Omgevingswet nog meer activiteiten gericht op anders werken door de Omgevingswet. Van Loon: ‘We houden netwerkdagen, waarop kennis wordt gedeeld om van elkaar te leren. Ook geven we incompany workshops. Aan de hand van de Routekaart Anders werken voor Waterschappen kijkt een waterschap waar het staat en wat er nog moet worden gedaan, om straks klaar te zijn voor de Omgevingswet. Aan het einde van de workshop ligt er een concreet actieplan. Daarnaast zijn er werkateliers Omgevingswet voor leidinggevenden.’


De MOOC Anders samenwerken door de Omgevings­wet is een gezamenlijk initiatief van het programma Aan de slag met de Omgevings­wet, A&O fonds Gemeenten, A&O-fonds Provin­cies, A&O-fonds Waterschappen. De volledige reeks kan bekeken worden op www.omooc.nl.

Deel dit artikel

}