Tekst Maurits van den Toorn

Beeld Hilbert Krane

Kamerleden aan het woord

Biodiversiteit beter af zonder geborgde zetels

Volgens de VN staan miljoenen planten- en diersoorten op het punt om uit te sterven. Ook in Nederland gaat de biodiversiteit achteruit. Als beheerders van dijken, watergangen en de waterkwaliteit liggen er voor waterschappen veel kansen om biodiversiteit te versterken. Bijvoorbeeld door natuurvriendelijke oevers, bloemrijke dijken en vispassages aan te leggen. Maar is dit wel hun taak, of doen ze juist niet genoeg?

Gerelateerde artikelen