In beeld

Water­bewust

We weten allemaal dat bewust omgaan met water belangrijk is. Zeker in een land als Nederland, dat voor een groot deel onder zeeniveau ligt. Alleen lijkt het soms alsof je de enige bent die een bijdrage probeert te leveren. Dat willen de waterschappen veranderen! Op 25 oktober 2020 zijn ze een gezamenlijke publiekscampagne gestart. Om zo veel mogelijk Nederlanders te betrekken bij het werk van de waterschappen. En ze te prikkelen om zelf ook waterbewust bezig te zijn.