Column Frans Timmermans

Groen herstel

Het stond lang bovenaan het lijstje zorgen van burgers door heel Europa: klimaatverandering, milieuvervuiling, verlies van biodiversiteit. Maanden achtereen demonstreerden klimaatjongeren en maanden ze politici tot actie. Sinds corona ons dagelijks leven bepaalt, is dat vanzelfsprekend anders. Terwijl we het virus bestrijden en ons schrap zetten voor de economische klap die volgt, mogen we echter niet vergeten dat de klimaatcrisis nog steeds op de stoep staat. In juli kwamen Europese regeringsleiders tot een akkoord over een groot herstelpakket voor de economie. Maar liefst 30 procent van de 1,8 biljoen euro die we zullen gaan uitgeven moet de klimaatdoelen ondersteunen. Dat is een reuzenstap naar voren op het pad naar een klimaatneutraal Europa. Want we moeten én-én doen: werken aan economisch herstel en strijden tegen klimaatverandering. We zadelen onze kinderen en kleinkinderen op met een grote schuld en kunnen niet zomaar geld gooien in de put van een oude economie. Nee, we moeten burgers en bedrijven helpen de transitie te maken en kiezen om te investeren in een groene economie die ons door de eenentwintigste eeuw kan dragen. De Europese Green Deal wijst hierbij de weg. Met de blik op een klimaatneutrale horizon gaan we investeren in de ontwikkeling van waterstof, in oplaadpunten voor elektrische auto’s, in fietspaden om de snel groeiende groep fietsende Europeanen een plek te bieden. We planten nieuwe bomen aan en steunen natuurherstel, want de pandemie herinnert ons ook hoe nauw onze eigen gezondheid is verbonden met die van de natuur. Dit najaar presenteert de Europese Commissie bovendien plannen voor een grootschalige renovatiegolf. We willen meer zonnepanelen op daken, nieuwe verwarmingsinstallaties, en beter geïsoleerde gebouwen. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten: met renovatie stimuleren we werkgelegenheid dichtbij huis en werken we toe naar onze klimaatdoelen. Met aanpassingen zoals betere isolatie zorgen we meteen dat huizen, scholen en kantoren bestand zijn tegen grote temperatuurschommelingen die klimaatverandering met zich meebrengt. De gevolgen van dit soort weersextremen zijn overal merkbaar, en we zullen dus ook werk moeten maken van klimaatadaptatie. Dat geldt eveneens voor water en watermanagement: watertekorten door heel Europa hebben nu al een groot effect op landbouw, toerisme, energievoorziening en transport over water. Via het Klimaatpact dat we eind dit jaar lanceren, willen we als Europese Commissie daarom van iedereen horen: wat zijn jullie plannen, wat kan er beter, waar kunnen we samenwerken? Het gaat immers om onze levens, onze kinderen, onze toekomst. Want de planeet, die kan prima zonder haar bewoners.

Frans Timmermans is uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie en overziet de Europese Green Deal, het plan waarmee Europa het eerste klimaatneutrale continent ter wereld moet worden.

@TimmermansEU

Gerelateerde artikelen

Deel dit artikel