Tekst Jelle van der Meulen Beeld Bert Merx

Drempels tegen wateroverlast

Ook boeren krijgen te maken met veranderende weersomstandigheden. Zij nemen maatregelen om hun oogst veilig te stellen maar ook om overlast voor de omgeving te voorkomen. Zoals akkerbouwer Bert Merx die op zijn land in Bocholtz (Zuid-Limburg) drempels aanlegt tussen zijn aardappelen om zo meer water vast te houden.

De drempels zijn een eenvoudige oplossing voor het groeiende probleem van wateroverlast, aldus Merx, tevens bestuurslid van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB). Tijdens het poten van de aardappelen neemt een bewegend klepje op de pootmachine een beetje grond mee, om dat vervolgens verderop weer te laten zakken. Zo worden heuveltjes gecreëerd, waartussen kuilen ontstaan die grote hoeveelheden water kunnen vasthouden. ‘Per hectare heb ik ongeveer 15.000 drempels,’ vertelt Merx. ‘Daarmee kunnen we zo’n 75.000 liter water bergen. De ambitie is om dat cijfer nog te verhogen naar 100.000 liter.’ En dat is nodig ook. In Zuid-Limburg stroomt water van de helling af naar buurpercelen of zelfs richting de dorpen, waar het voor overlast kan zorgen. ‘Het gaat niet alleen om water dat op onze akkers valt, ook in de dichtbebouwde kernen en op industrieterreinen kan het water nergens heen,’ legt Merx uit. ‘Het is dan ook in ieders belang dat we leren goed met water om te gaan.’ Meer aandacht en maatschappelijke ondersteuning voor boeren zou raadzaam zijn, vindt Merx. ‘Men denkt nu: die boeren moeten het water maar bij zich houden. Maar wij draaien de kraan in de hemel ook niet open. Wij nemen maatregelen in onze bedrijven, wat ons tot nu toe een hoop geld heeft gekost. De ene maatregel creëert weer een andere behoefte, waardoor weer nieuwe investeringen nodig zijn. Je blijft bezig met geld uitgeven als ondernemer, dat kan niet de bedoeling zijn.’

‘De oogst ligt 4 procent hoger dan in voorgaande jaren'

Meer oogst Door het veranderende klimaat en de wisselvallige weersomstandigheden heeft Merx de afgelopen jaren al verschillende aanpassingen moeten doen. ‘We hebben de lat steeds hoger moeten leggen,’ vertelt hij. ‘Zo maken we bijvoorbeeld gebruik van niet-kerende grondbewerking, waarbij je organisch materiaal in de bodem zo veel mogelijk probeert te behouden en bodemleven in de grond bevordert. Op die manier creëer je een luchtige bodem die veel water kan opnemen. Ook gebruiken we groenbemesters. Dat zijn planten die worden geteeld om te verwerken in de bovenste grondlaag, waardoor het percentage organische stof in de bodem wordt verhoogd.’ Merx is tevreden met de drempels op zijn land. ‘De oogst bleek zo’n 4 procent hoger te liggen dan in voorgaande jaren. We gaan dit jaar dan ook weer een proef uitvoeren.’

Meer maatschappelijke ondersteuning voor boeren is wenselijk, vindt Bert Merx

Gerelateerde artikelen

Deel dit artikel