Tekst Marjan van Wijngaarden

Beeld Dimitry de Bruin

Altijd weer hetzelfde gezeur:

Waterschapsverkiezingen?
Wat een onzin!

Sta niet met je mond vol tanden

Op een verjaardagsfeestje bij de buren vraagt de neef van de buurvrouw wat voor werk je doet. Je vertelt dat je bij een waterschap werkt. De gepensioneerde lerares van verderop in de straat bemoeit zich ermee. ‘O ja, van de waterschapsbelasting. We betalen al zoveel belasting.’ Meteen doet de buurman ook een duit in het zakje: ‘Er zijn binnenkort toch waterschapsverkiezingen? Waarom eigenlijk?’ Even sta je met je mond vol tanden. Maar niet lang.

Het Waterschap zet alle vragen die vrienden, buren en familie je stellen over de waterschappen en de waterschapsverkiezingen op een rijtje. Mét de antwoorden.


Wat doen de waterschappen?

De waterschappen onderhouden de 18.000 kilometer dijken van Nederland. Een kwart van ons land ligt immers onder zeeniveau, en zonder dijken komt bijna 60 procent van Nederland onder water te liggen. Ook beheren de waterschappen 225.000 kilometer watergangen, zoals beken, sloten en rivieren. Daarnaast zuiveren ze ieder jaar 2 miljard kuub afvalwater. De waterschappen produceren geen drinkwater. Dat doen de waterleidingbedrijven. Zij winnen grond- of oppervlaktewater en zuiveren dat tot het water dat thuis uit de kraan komt.


Waterschappen moeten gewoon zorgen voor onze dijken en de waterkwaliteit. Waarom een eigen bestuur?

In onze democratie werkt het zo: wie betaalt, bepaalt. Als inwoner van Nederland betaal je waterschapsbelasting en dus bepaal je wat het waterschap met dit belastinggeld gaat doen. Zo houden we Nederland Waterland efficiënt en effectief bewoonbaar. De waterschappen hebben een eigen potje voor waterbeheer. Iedereen betaalt én bepaalt dus mee.


‘Goed waterbeheer
is een
vanzelfsprekendheid
geworden’


Ik betaal al zoveel belasting. Waarom moet ik óók nog waterschapsbelasting betalen?

Veilige dijken en schoon water zijn zo belangrijk dat het goed is dat de waterschappen zelf de waterschapsbelasting innen. Zo weet je zeker dat het geld ook wordt besteed aan waterbeheer. Zou het geld uit de landelijke begroting komen, dan moet je als waterschap concurreren met bijvoorbeeld onderwijs of zorg. En dan is het maar de vraag of je voldoende geld krijgt.


Wat valt er eigenlijk te kiezen bij de waterschapsverkiezingen? Of partij A of partij B wint, de dijken moeten onderhouden worden en het afvalwater gezuiverd.

Die taken staan bij geen enkele partij ter discussie. Maar over de manier waarop kun je wel van mening verschillen. Moet het waterschap investeren in milieuvriendelijke manieren om het afvalwater schoon te maken, of moet het gewoon zo goedkoop mogelijk? Moet het waterschap bij het waterpeil in sloten en beken vooral kijken naar het belang van de boeren of het belang van de natuur? Moet het waterschap paden langs het water aanleggen zodat je er lekker kunt wandelen, of is dat zonde van het geld? En moet het waterschap investeren in voorlichting aan burgers of is dat niet nodig? Zomaar wat voorbeelden waarin iets te kiezen valt.


Waarom hebben Nederlanders zo weinig belangstelling voor de waterschapsverkiezingen?

Nederlanders lijken zich niet zo bewust te zijn van het belang van goed waterbeheer. Dat komt misschien wel omdat het in ons land zo goed geregeld is. Mede dankzij het werk van de waterschappen hebben we al tientallen jaren geen slachtoffers meer gehad als gevolg van overstromingen. Goed waterbeheer is een vanzelfsprekendheid geworden. Maar met de verkiezingscampagne die de waterschappen nu voeren, komt daar vast verandering in. Daarin laten we zien dat iedere Nederlander een relatie met water heeft.


Op welke partij moet ik stemmen?

Op de partij met plannen die aansluiten bij jouw ideeën over goed waterbeheer. Welke partij dat is, ontdek je op de website mijnstem.nl. Voor veel meer informatie over de waterschappen én de verkiezingen kun je terecht op waterschapsverkiezingen.nl.


Krijg jij een vraag die hier niet wordt beantwoord? Stuur ‘m dan naar redactie@hetwaterschap.nl.

image

Ook interessant

Deel dit artikel