Tekst Bina Ayar

Beeld Citisens

Betrokkenheid begint met inzicht

MijnStem helpt mensen kiezen

De voorlopige opkomst bij de waterschapsverkiezingen van 2019 is een stuk hoger dan in 2015. Dat blijkt uit de gegevens van 20 van de 21 waterschappen.Toen was de opkomst 43,5 procent. Bij de huidige waterschapsverkiezingen is dat gestegen naar 50,5 procent. Een flink aantal van de kiezers heeft gebruik gemaakt van de kieshulp die voor de verkiezingen was ontwikkeld. Ruim een miljoen mensen heeft MijnStem ingevuld

MijnStem helpt bij het kiezen én biedt inzicht in het werk van de waterschappen, zegt onderzoeker en projectleider Anne van de Meerakker van communicatie- en onderzoeksbureau Citisens. Het bureau ontwikkelde eerder kieshulpen voor de afgelopen Tweede Kamer- en gemeenteraadsverkiezingen. Via achttien tot vijfentwintig stellingen krijgt de kiezer inzicht in de standpunten van de gemiddeld acht tot tien deelnemende partijen per waterschap. ‘Wat waterschappen doen, is van levensbelang. Zonder waterveiligheid en schoon water kunnen we hier niet leven. Daar is iedereen het over eens. Maar hoe we die taken oppakken verschilt per partij.’

Het belangrijkste thema van de komende verkiezingen is of waterschappen, naast kerntaken, voorop moeten lopen in actuele opgaven als de energietransitie en klimaatadaptatie. ‘Opwekken duurzame energie een kerntaak van het waterschap maken’ is zo’n stelling waarover partijen van mening verschillen. Een andere is: ‘als waterschap investeren in kerntaken (schoon, veilig en voldoende water) of een breed takenpakket (ook recreatie, natuur en energie)’. Van de Meerakker: ‘Binnen de kerntaken is er overigens ook genoeg ruimte voor discussie. Bijvoorbeeld als het gaat om de lastenverdeling.’


‘Een reden om
thuis te blijven is
onvoldoende
kennis over
verkiezingsthema’s’

Anders dan bij veel andere verkiezingen is er voor de waterschapsverkiezingen van 20 maart slechts één stemhulp beschikbaar. De neutraliteit waarborgen is dan belangrijk, vindt Van de Meerakker. ‘We hebben eerst aan een panel van 35.000 Nederlanders gevraagd wat zij belangrijke thema’s vinden. Verder zijn alle politieke partijen betrokken bij de keuze van de stellingen. Bovendien werken wij met een slider, wat meer ruimte biedt voor nuances dan alleen ‘eens’ of ‘oneens’. Ook hangen wij geen extra gewicht aan een bepaald thema. Daardoor blijft de uitslag puur.’

Die methodiek verschilt overigens niet van andere stemhulpen van het bureau. ‘Het enige verschil is dat de waterschapstemhulp is uitgerust met een begrippenlijst voor typische termen als ‘dijkgraaf’ en ‘hemelwater’.’

De stemhulpen voor de afgelopen Tweede Kamer- en gemeenteraadsverkiezingen trokken ruim twee miljoen bezoekers. Of dat ook zal gelden voor deze kieshulp, durft de onderzoeker niet te zeggen (Uiteindelijk heeft ruim een miljoen mensen MijnStem ingevuld, red.). ‘Het allerbelangrijkste is dat mensen gaan stemmen. Uit onderzoek blijkt dat een online stemhulp daarbij helpt. Eén reden om thuis te blijven is onvoldoende kennis over verkiezingsthema’s. Betrokkenheid begint met inzicht en dat is precies wat onze stemhulp biedt.’


Vul hier de Stemhulp in

image

Gerelateerde artikelen

Deel dit artikel