Hallo
Storm
trotseerders:
we mogen
weer
stemmen!

Wij Nederlanders hébben iets met water. Omdat we erbij wonen, ervan genieten of ermee leven. Maar wist je dat de waterschappen al dat water beheren? Zo maken ze ons afvalwater schoon, houden ze het water op peil en beschermen ze ons land tegen hoog water. En hoe ze dat doen, dat bepaal jij! Dus stem ook tijdens de waterschapsverkiezingen op woensdag 20 maart. En beslis mee over het waterwerk in jouw buurt.

image