Column Kajsa Ollongren

De toekomst
ligt bij u

Over een kleine maand is het zover. Dan worden ruim 400 waterschapsbestuurders gekozen. Wellicht wordt dit uw eerste termijn als politieke ambtsdrager. Misschien heeft u meer ervaring. Wat u gemeen heeft, is dat u zich als volksvertegenwoordiger inzet voor de publieke zaak.

Waterschapsbestuurder zijn is een intensieve nevenfunctie met vergaderingen, het lezen van stukken en werkbezoeken. Om u zoveel mogelijk te ontzorgen, kunt u op verschillende plekken terecht voor ondersteuning. Zo heeft de Unie van Waterschappen in samenwerking met VNG Academie een zogenoemde e-learningmodule ontwikkeld. Hierdoor kunt u - wanneer u dat uitkomt, onafhankelijk van plaats en tijd - kennis opdoen die past bij uw behoefte en uw agenda. Op de BZk-website Politiekeambtsdragers kunt u terecht voor praktische vragen, bijvoorbeeld over uw rechtspositie. Ook kunt u daar interviews met collega-ambtsdragers lezen. Een aanrader is een podcastserie waarin collega-bestuurders vertellen wat het werk en besturen inhoudt, wat er van je verwacht wordt en welke gevolgen het soms heeft voor je privéleven.

Politieke ambtsdragers moeten in alle vrijheid in de samenleving kunnen staan, het debat kunnen voeren en beleid kunnen maken. Het is onacceptabel als zij hierin gehinderd worden door intimidatie in welke vorm dan ook. Daarom heeft BZK met vele partners het Netwerk Weerbaar Bestuur opgericht. Het netwerk spant zich in voor een veilige en integere werkomgeving voor politieke ambtsdragers. Op Weerbaarbestuur vindt u de ondersteuning die het netwerk u kan bieden en producten zoals de Zelfscan persoonlijke veiligheid en de Ondermijningsapp.

U bent politiek ambtsdrager in een tijd dat overheden steeds meer grensoverschrijdend werken. De uitdagingen van nu manifesteren zich steeds vaker op regionaal, nationaal, Europees en mondiaal niveau. Oplossingen liggen bijna nooit meer in het bereik van één overheidslaag. Het tegengaan van klimaatverandering is bij uitstek een opgave waarbij we u nodig hebben. De droogte van de afgelopen zomer heeft dat maar weer eens laten zien.

U stuurt op regionaal niveau, heeft kennis in huis en maakt belangrijke afwegingen. Waarmee gezegd: de toekomst ligt bij u.


Ik wens u veel succes en ook plezier.Kajsa Ollongren

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

image

Gerelateerde artikelen

Deel dit artikel