Tekst Bas Nieuwenhuijsen
Beeld Carine Hekker

Florian Witsenburg en
Marijke Visser

Bestuurders krijgen een integraal beeld van wat er aan de hand is

Tygron verbindt rekenkracht en datavisualisatie

Stel, je zet midden in de stad een flatgebouw neer, wat voor effect heeft dat dan op de omgeving? Of wat gebeurt er als een dijk doorbreekt? Het Haagse bedrijf Tygron brengt het antwoord letterlijk in beeld, in 3D en zeer gedetailleerd. ‘De gevolgen van wat je doet, zijn meteen duidelijk.’

‘Het is het soort vraagstukken waarover adviesbureaus dikke rapporten schrijven, die niemand volledig leest en die geen beeld oproepen,’ zegt Florian Witsenburg, oprichter van geodesign platform Tygron. ‘Bovendien rekent iedereen aan een bepaald onderdeel van het vraagstuk. Tygron biedt een combinatie van rekenkracht en datavisualisatie waardoor je een integraal beeld krijgt. De gevolgen van wat je doet, zijn meteen duidelijk, ook een leek snapt direct wat er aan de hand is.’

‘Tygron brengt een gebied heel gedetailleerd in beeld. Daarvoor gebruiken we veel open data, informatie over bijvoorbeeld de bodem, hoogteverschillen, begroeiing, bebouwing, infrastructuur enzovoort. De klant vult dat aan met eigen gegevens en zo ontstaat een model in 3D, waaraan je kunt gaan rekenen. Dat doen we met een supercomputer, die veel data kan verwerken en die een geïntegreerd beeld schept: als je dit doet, heeft dat die en die gevolgen. We kunnen dit op allerlei thema’s toepassen, zoals nieuwbouw van woningen, Nederland aardgasvrij maken, de stijging van de zeespiegel en noem maar op. Allemaal zaken die concurreren om het gebruik van de ruimte en de inzet van middelen.’

‘Hoeveel tijd is
er en welke
wegen blijven
droog?’

Handelingsperspectief

Dat beaamt Marijke Visser, specialist waterveiligheid bij waterschap Zuiderzeeland. Tygron geeft bestuurders een inzichtelijk en integraal beeld van wat er aan de hand is, waardoor ze goed onderbouwde besluiten kunnen nemen, bijvoorbeeld wanneer ze scenario’s voor de lange termijn tegen elkaar moeten afwegen. Maar het geeft ook inzicht in het handelingsperspectief bij een calamiteit, zegt Visser. ‘Samen met het hoogheemraadschap van Rijnland en de provincie Flevoland zijn we met Tygron een nieuw model aan het ontwikkelen, dat dit jaar operationeel wordt. Het helpt ons om het handelingsperspectief scherp te krijgen, doordat we beter kunnen overzien wat de gevolgen zijn van bijvoorbeeld een dijkdoorbraak. Bij een overstroming besluit de veiligheidsregio over bijvoorbeeld evacuatie. Maar dan moeten ze wel de juiste informatie hebben: hoeveel tijd is er, welke wegen blijven droog? Op basis van zulke gegevens kan dan het beste besluit worden genomen.’


Voor meer informatie, kijk op

image

Gerelateerde artikelen

Deel dit artikel