Tekst Ambtenarenpanel

Beeld Ambtenarenpanel

Geef je mening in het Ambtenarenpanel

Als ambtenaar voer je beleid uit. Politiek ben je er niet voor verantwoordelijk en bovendien wordt je verondersteld er geen mening over te hebben. Toch is het Ambtenarenpanel op zoek naar juist de mening van ambtenaren. Wat voor raad zou je Den Haag willen meegeven om de uitvoerbaarheid van het aanstaande Klimaatakkoord te vergroten? Wat zijn de aandachtspunten voor de Omgevingswet en hoe kan een gemeente zich hierop het beste op voorbereiden?

Het Ambtenarenpanel is een initiatief van onderzoeksbureau Overheid in Nederland en uitgever Publiek Denken. ‘Het is een digitaal raadgevend panel waar ambtenaren op een laagdrempelige manier kunnen meedenken en meepraten over actuele onderwerpen,’ vertelt Asha Narain, uitgevend hoofdredacteur van Publiek Denken. ‘De resultaten worden exclusief verspreid in het magazine en op de website van Publiek Denken, en natuurlijk op de website van Ambtenarenpanel zelf. Behalve over beleid en de uitvoering ervan stellen we ook vragen over hoe ambtenaren hun werk ervaren en hoe deze ervaring kan worden verbeterd. Zo hebben we gevraagd naar de digivaardigheid van ambtenaren, hun professionele ontwikkeling en hun werkbeleving.’


‘Raadplegingen onder ambtenaren vinden in Nederland (nauwelijks tot) niet plaats,’ vult Martijn Hulsen van Overheid in Nederland aan. ‘Vreemd eigenlijk, want juist bij deze groep is vak- en praktijkkennis aanwezig over onderwerpen die de overheid aangaan en waarover iedereen vaak praat.’ Een raadpleging is anders dan een opiniepeiling, benadrukt hij: ‘Een raadpleging gaat op zoek naar de tip (‘raad’). Een opiniepeiling blijft in de wat-vraag hangen.’ 

Voorbeeld opiniepeiling:

‘Ambtenaren niet uitgerust terug van vakantie

Voorbeeld raadpleging:

‘Ambtenaren wensen uitwisselingen tussen gemeenten op gebied van….’

Meepraten

Hoe vaak krijgen deelnemers aan het Ambtenarenpanel een raadpleging toegestuurd? Narain: ‘Gemiddeld 4 tot 6 keer per jaar. Per uitnodiging zijn ze vrij om wel of niet deel te nemen. De resultaten worden anoniem verwerkt en gepresenteerd. Gegevens uit het onderzoek worden niet op persoonsniveau aan derden ter beschikking gesteld. We leven strikt de MOA-richtlijn en de Europese en Nederlandse privacywetgeving na.’


Wat is de meerwaarde om mee te doen aan het Ambtenarenpanel? Hulsen: ‘Er zit enorm veel kennis en ervaring in de hoofden van ambtenaren. Bij de (politieke) besluitvorming worden deze niet altijd geraadpleegd terwijl ze nu net het verschil maken.’

Deelnemen aan het Ambtenarenpanel? Meld je dan aan op: ambtenarenpanel.nl.

image