Tekst Aerzen
Beeld Aerzen

Rheda-Wiedenbrück (D.)

De weg naar Water 4.0

AERwater

In de industrie is het begrip ‘Industrie 4.0’ inmiddels goed ingeburgerd. Het staat voor een trend van verdergaande automatisering en gegevensuitwisseling bij industriële processen. Ook in de waterzuiveringssector zien we deze trend. We hebben het dan over ‘Water 4.0’, waardoor operationele procedures flexibeler, duurzamer en efficiënter kunnen worden georganiseerd.

Aerzen heeft als marktleider voor beluchting in de waterzuiveringssector het totaalconcept AERwater geïntroduceerd. AERwater betekent een aanzienlijke verhoging van de efficiëntie. Gemiddeld is de energie die wordt verbruikt voor beluchting verantwoordelijk voor 60 tot 80 procent van de bedrijfskosten van een afvalwaterzuiveringsinstallatie. Duurzame besparingen kunnen alleen worden gerealiseerd als de efficiëntie van de afzonderlijke machines of componenten afgestemd is op de (wisselende) belasting van het proces en de installatie real time wordt gecontroleerd op de exacte hoeveelheid benodigde lucht.


Toenemende eisen aan afvalwaterzuiveringsinstallaties leiden tot voortdurend dalende grenswaarden voor het ammonium-, nitraat- en fosfaatgehalte en ook tot steeds hogere investeringskosten. Kijkend naar het budget is het vooral de moeite waard om rekening te houden met energie-efficiëntie, zoals het referentieproject Rheda-Wiedenbrück (D.) duidelijk laat zien:


  • Vermindering van energieverbruik tot 30 procent door gebruik te maken van
    Aerzen aggregaten die precies afgestemd zijn op het vereiste vermogen.
  • Extra 8 procent energiebesparing door de installatie van de geïntegreerde besturing AERsmart.
  • Return on investment (ROI) periode van maximaal 4 jaar.
  • Voor zichzelf sprekende resultaten: kostenbesparingen van meer dan 40.000 euro per jaar.
‘Het is vooral de
moeite waard om
rekening te houden met
energie-efficiëntie’

Audit

De basis voor een proces- en energie-efficiënte afvalwaterbehandeling bestaat uit een statusanalyse en een evaluatie van de procesgegevens. Met deze analyse worden de werkelijke belastingvereisten bepaald om het besparingspotentieel vast te stellen en tot de meest rendabele en vooruitstrevende configuratie voor het beluchtingsproces te komen.

Deze AERaudit bestaat uit de volgende stappen:


  1. Meting op locatie. Met een mobiel meetstation worden de parameters van het blowerstation gemeten om alle relevante beluchtingsgegevens vast te leggen: de volumestroom, de systeemdruk, de temperatuur en het vermogen in kW. Deze gegevens worden real time gemeten en vastgelegd in de vorm van belastingsprofielen. Zo ontstaat in één oogopslag een transparant beeld van de installatie.
  2. Analyse. De gegevens worden zorgvuldig en uitgebreid geanalyseerd. Zelfs de kleinste dal- en piekbelastingen worden geëvalueerd. Op basis van de resultaten worden één of meer concepten gemaakt voor het realiseren van een zo efficiënt mogelijke oplossing.
  3. Rapportage. Alle gegevens van het blowerstation worden transparant en gedetailleerd weergegeven in diagrammen met een duidelijke uitleg.


Op basis daarvan stellen de consultants van Aerzen een oplossing op maat voor, gebaseerd op het Performance³ concept. Dat biedt de meest ideale machineconfiguratie met een toelichting over het besparingspotentieel van energie en CO2. Daarin staat ook helder beschreven wat de terugverdientijd van de investering is.


Bezoek onze stand op Aqua Nederland Vakbeurs, 19 t/m 21 maart, Evenementenhal Gorinchem, stand i 101.

image

Deel dit artikel