Tekst Jelle van der Meulen Beeld ANP

Werkzaam waterbeheer: bestuur en financiering

De waterschappen vormen het oudste bestuursorgaan van het Nederlandse staatsbestel. In 1255 stelde graaf Willem II van Holland het eerste officiële waterschap in. Een kleine 800 jaar later zijn er 21 waterschappen die zich dagelijks inzetten voor veilige dijken en schoon en voldoende water voor heel Nederland. Geen drinkwater overigens, daar zorgen de drinkwaterbedrijven voor (een veelvoorkomend misverstand). Hoe zien het bestuur en de financiële huishouding van een waterschap eruit?

Qua structuur lijkt het waterschap op de gemeente. Het heeft een algemeen bestuur (de gemeenteraad) en een dagelijks bestuur (het college) met (hoog)heemraden (wethouders). De dijkgraaf of watergraaf (burgemeester) is voorzitter van het algemeen en het dagelijks bestuur. In waterschappen zonder dijken wordt de voorzitter watergraaf genoemd. De leden van het dagelijks bestuur worden gekozen uit het algemeen bestuur. Het waterschap kent een monistisch stelsel. In tegenstelling tot het dualistische stelsel bij gemeenten en provincies zijn de leden van het dagelijks bestuur van het waterschap ook lid van het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur van een waterschap kan op verschillende manieren worden samengesteld. Inwoners van een waterschap kiezen vertegenwoordigers via directe verkiezingen. Deze vertegenwoordigers vormen het grootste deel van het bestuur. Daarnaast zijn er de zogeheten geborgde zetels. Deze zetels zijn voor vertegenwoordigers van bedrijfs-, agrarische en natuurbelangen en worden benoemd door VNO-NCW, LTO (Land- en Tuinbouworganisatie) en de VBNE (Vereniging van Bos- en Natuur­terreineigenaren). De geborgde zetels zijn de afgelopen jaren een punt van discussie. Iedere 4 jaar worden waterschapsverkiezingen georganiseerd. De volgende verkiezingen vinden plaats in 2023.

Belastingen Om hun taken te kunnen uitvoeren, heffen waterschappen belasting: de watersysteemheffing, de zuiveringsheffing, de verontreinigingsheffing en de wegenheffing. Een gezin met een eigen woning van 250.000 euro betaalt in 2021 gemiddeld 355 euro aan waterschapsbelastingen. Dat is 0,75 euro per maand meer dan in 2020. Dat waterschappen eigen belastingen heffen is de beste garantie voor waterveiligheid en voldoende en schoon zoet oppervlaktewater in Nederland. Het huidige belastingstelsel kent echter een paar knelpunten en is aan vernieuwing toe. De Unie van Waterschappen vraagt het nieuwe kabinet daarom om het belastingstelsel van waterschappen aan te passen. Om te zorgen dat waterschappen het essentiële werk voor sterke dijken, voldoende en schoon water kunnen blijven uitvoeren, moeten de randvoorwaarden op orde zijn.

Deel dit artikel